İstanbul 4 Şubesi

KAMUOYU BİLGİLENDİRME

Kamuoyuna Duyuru

Son günlerde bazı internet haber sitelerinde, Sendikamızın 6. Olağan Kongre Dönemine dair gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı bazı haberler yapıldığı görülmektedir. Üyelerimizin ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki bilgileri kamuoyunun bilgisine sunarız:

  1. 6. Olağan Kongre Dönemine dair Genel Merkezimizin yayınlamış olduğu takvim, sadece şubemize özgü olmayıp tüm Türkiye’de uygulanacak takvimdir.
  2. Sendika seçimleri, YSK mevzuatına göre değil, 4688 Sayılı Yasa hükümlerine tabidir.
  3. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, seçim süreçleri veya diğer zamanlarda üyelerimizin kişisel bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşılamamaktadır. Genel seçimlerle ilgili hükümler bu hükümleri geçersiz kılmamakta ve suçu ortadan kaldırmamaktadır.
  4. 6. Olağan Kongre takvimi, 12 Haziran 2022 tarihinde yapılan Eğitim Bir Sen Tüzük Tadil Kongresi’nde onaylanan Tüzük ve Seçim Yönetmeliği gereğince hazırlanmıştır. Yeni düzenlemelerle ilçe temsilcilik seçimleri, şube seçimlerinden sonraya alındığı için takvim de bu duruma göre güncellenmiştir.
  5. Şubemiz 2018 yılı seçimlerine dair iddialar tamamen gerçek dışı olup, o dönemde ne seçim salonlarında ne de devamında şubemize veya Genel Merkezimize herhangi bir itiraz başvurusu da yapılmamıştır.
  6. 6. Olağan Kongre dönemi de Genel Merkezimizin belirlediği takvim, esas ve usullerle gerçekleştirilecektir. Bütün duyurular şube internet sitemizden, sosyal medyalarımızdan ve askı panomuzdan yapılacaktır. 

 

Üyelerimizin doğru bilgiye ulaşabilmeleri, kasıtlı ve yanlış bilgilerden kendilerini koruyabilmeleri adına bütün iletişim kanallarımız açık olup doğru bilgilendirmeye hazırdır.